Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı

Evrenimizin oluşumu için gerekli olduğu düşünülen 20 maddeden 2 sinin olasılık hesapları şu şekilde:

Olasılık nasıl hesaplanır?

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı
Facebook'ta Beğen:

Olasılık hesabını basitçe anlatmak gerekirse, bağımsız olaylarda: bütün olasılık = (1.maddenin olma olasılığı x 2.maddenin olma olasılığı x ...) şeklinde hesaplanır.

Birinci örnek olay: Büyük patlamadaki genişleme hızı:

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı

Evreni meydana getiren başlangıçtaki patlamanın şiddetindeki hassas ayar direkt evrenin genişleme hızına etki etmektedir. Bu genişleme hızındaki ufak bir değişiklik sadece canlıların oluşmasını değil aynı zamanda galaksilerin ve yıldızların da oluşmasını imkansız kılmaktadır.Ve bu olasılık 10 üzeri 60'ta 1 dir.

Yani patlama şiddetindeki bu kadarlık bir değişim canlılığın ve galaksilerin oluşmaması anlamına gelmektedir.

Bu sayı ne kadar büyük?

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı

Bu sayı(trilyon x trilyon x trilyon x trilyon x trilyon) Dünyamızdaki bütün atomların toplamından daha büyük bir sayıdır! Daha iyi tarif etmek gerekirse: 
Eğer Dünyamızda bulunan herhangi bir kum tanesindeki trilyonlarca atomun içine bir atom saklasanız ve Dünyadaki atomlardan rastgele bir atom seçseniz, bu atomun sizin olma olasılığı bile bu olasılıktan çok daha yüksektir.

İkinci örnek olay: Evrenin başlangıç entropisinin değeri

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı

Entropi, düzensizlik anlamına gelmektedir ve zamanın ilerlemesiyle aynı yönde tersinemez bir şekilde artmaktadır. Bunun aksi şekilde evrenin başlangıcına gittiğimizde de bu entropi (düzensizlik) değeri düşmektedir. Evrenin düşük entropili bu başlangıcı hem galaksilerin hem Güneş sisteminin hem de canlılığın oluşması için gerekli, olmazsa olmaz bir şarttır.

Roger Penrose'un matematiksel entropi hesabı:

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı

Şu anda evrenin sahip olduğu yaklaşık entropi miktarı 10 üzeri 88 ve Evren eğer Büyük Çöküş ile çökerse bu entropi değeri 10 üzeri 123'e çıkacaktır.
Penrose, Berkeinstein-Hawking entropi formülünü kullanarak yaptığı bu hesaba,  fizik biliminde bildiği hiç bir sayısal verinin yaklaşamayacağını söyler.

Bu sayı ne kadar büyük?

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı

Büyük çöküşteki 10 üzeri 80 baryonun her birine 10 üzeri 43 entropi düşmesinden dolayı bu iki sayının çarpımından 10 üzeri 123 sayısı elde edilir. Evrenin entropisindeki hassas ayarın doğruluk oranı ise 10 üzeri (10 üzeri 123) tür yani yukarıdaki resimde görülen sayıdır.

Bu sayıyı iki üslü yazmamızın sebebi ?

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı

Bu sayının iki üslü yazılmasının sebebi bu sayıyı üssüz olarak yazmaya (1in arkasına sıfırlar koyarak) evrendeki tüm hammadenin yetersiz kalmasıdır. Bu sayıyı üssüz yazmak için evrendeki tüm parçacıkları (10 üzeri 80 kadar) ve tüm ışık taneciklerini (fotonları)(10 üzeri 88 kadar) kullansak; üstelik her birinin üstüne katrilyon (10 üzeri 15) tane sıfır yazsaydık bile ancak 10 üzeri 104  tane sıfır yazabilirdik!

Bu sayıyı yazabilmek için ne gerekli?

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı
10 üzeri 123 tane sıfır yazabilmek için bu evrenimiz gibi 10 milyon(10 üzeri 7) kere trilyon(10 üzeri 12) tane daha fazla evrene sahip olmamız ve o evrendeki proton nötron ve fotonların her birini, üzerine katrilyonlarca sıfır yazılabilecek defterler olarak kullanmamız gerekirdi ki ancak bu sayıyı üssüz olarak yazmayı başarabilelim.

Sonuç olarak:

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı

Evrenin başındaki bu hassas ayarın, kendiliğinden olmasının mümkünlüğü bir kenarda dursun; bu olasılığı ifade eden sayıyı yazmak bile ne evrenimizdeki ham maddeler ile ne de saydığımız kadar evrendeki ham madde ile mümkündür.

Kaynak : Doç. Dr. Caner Taslaman - Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı

Evrenin Oluşmasındaki 2 Temel Olayın Olasılık Hesabı

Caner Taslaman'ın Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı adlı kitabından alıntıdır. İçeriğin aslında bu kitaptan ulaşabilirsiniz.

Facebook Yorumları